Festa degli italiani

Lisbona, 02.08.2023.
Giornata Mondiale della Gioventù.
"GMG Lisbona 2023".
La festa degli italiani.